info@lesko-ing.com.pl +48 (22) 781 18 88
Wytrwałość
11 grudnia 2015
  • Przekazujemy nasze cele i oczekiwania w sposób przejrzysty.
  • Realizujemy proces ciągłego doskonalenia i energicznie reagujemy na zmiany.
  • Chcemy pielęgnować nasze krótko-, średnio- oraz długoterminowe potrzeby biznesowe.