info@lesko-ing.com.pl +48 (22) 781 18 88
Wszystkie maszyny

Wniosek o dofinansowanie projektu pt.

“Opracowanie prototypu innowacyjnej na skalę świata przemysłowej maszyny do nadruku elementów elektronicznych w technologiach poligraficznych”

złożony w ramach wrześniowego naboru poddziałania 1.1.1. “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

został rekomendowany do dofinansowania.

Opracowanie prototypu3

Pełna lista rankingowa dostępna tutaj