info@lesko-ing.com.pl +48 (22) 781 18 88

Cele i wartości

Cele

Kreować trendy i nowatorskie rozwiązania

Oferować produkt najwyższej jakości w optymalnej cenie, zaspokajający realne potrzeby Klientów, przyjazny dla natury i  użytkownika

Tworzyć rzeczy bezpieczne, estetyczne, funkcjonalne i  niezawodne

Wartości

Pasja
 • Jesteśmy zdeterminowani, aby być najlepszymi w zakresie swojego działania.
 • Jesteśmy ludźmi zaangażowanymi, zmotywowanymi, którzy podejmują wyzwania.

 

Rzetelność
 • Działamy bezpiecznie, etycznie i zgodnie z prawem.
 • Dbamy o bieżące i perspektywiczne potrzeby członków zespołu.
 • Bierzemy odpowiedzialność za naszą pracę, postępując w sposób otwarty, uczciwy i prawdomówny.
 • Traktujemy siebie nawzajem z szacunkiem i budujemy zaufanie, realizując to, co obiecaliśmy zrobić.
Kreatywność
 • Jesteśmy ludźmi myślącymi przyszłościowo, twórczo, elastycznie i innowacyjnie.
 • Zachęcamy wszystkich pracowników naszej firmy do kreowania najlepszych pomysłów oraz doceniamy wartość wielu perspektyw i różnych specjalizacji.
 • Wspieramy talenty oraz ciągłe doskonalenie się i rozwój.
Wytrwałość
 • Przekazujemy nasze cele i oczekiwania w sposób przejrzysty.
 • Realizujemy proces ciągłego doskonalenia i energicznie reagujemy na zmiany.
 • Chcemy pielęgnować nasze krótko-, średnio- oraz długoterminowe potrzeby biznesowe.